Fagskolene i Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Gauldal fagskole

Tlf: 73 86 65 55
E-post: postmottak.gauldal@stfk.no

Gauldal fagskole, postboks 115, 7291 Støren

Skolens nettside

Fagtilbud:

› Kart og oppmåling