Fagskolene i Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Elektro

Fagområdet omfatter arbeid i elektrobedrifter som energiselskaper, installasjonsvirksomheter og elektronikkproduksjon, i tillegg bedrifter der elektro inngår som del i industrielle prosesser. Utdanningene tilfredsstiller de krav myndighetene til enhver tid stiller, og vil gi muligheter for arbeid både offshore og på land.